Tag Archive: in-memory oltp

Memory Optimized Tables a wykorzystanie dziennika transakcyjnego

Adrian Chodkowski
Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Memory Optimized Tables jako jeden z kluczowych elementów technologii In-memory OLTP pod kątem wydajności potrafi dawać świetne rezultaty. Oprócz całkowicie nowego systemu składowania danych dla tych tabel zmieniony został sposób logowania informacji – to właśnie w MOT mamy możliwość implementacji całkowitej rezygnacji z informacji zawartych w dzienniku transakcyjnym! Chciałbym tutaj podkreślić całkowitego braku logowania, a nie minimalnego logowania – w tradycyjnym podejściu niemal wszystko było w jakiś sposób logowane czy w przypadku nietrwałych tabel In-memory jest podobnie? Mamy jakieś ukryte logowania? Sprawdzimy to w niniejszym artykule, zapraszam do lektury. Tradycyjnie na samym początku stworzymy sobie testową bazę danych wraz z…
Read more

Monitoring procedur natywnie kompilowanych w In-memory OLTP

NativeStoredProceduresMonitoring
Adrian Chodkowski
Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Obiekty natywnie kompilowane z całą pewnością mogą dać nam przyrost wydajności związany z faktem, iż cała faza optymalizacji i kompilacji następuje w momencie ich tworzenia. Wynikiem procesu optymalizacji jest plan wykonania, który będzie wykorzystywany przy każdym wywołaniu procedury, aż do momentu wystąpienia rekompilacji. Mamy do dyspozycji pewne możliwości monitorowania statystyk wywołania procedur natywnie kompilowanych, które są domyślnie wyłączone i to właśnie o tym chciałbym dziś parę słów napisać. Na samym początku stwórzmy sobie bazę danych o nazwie Hekaton_demo, którą będziemy używać. Baza ta nie charakteryzuje się niczym specjalnym i została stworzona przy pomocy poniższego skryptu:

W następnym kroku stworzymy…
Read more

In memory OLTP – natywnie kompilowane obiekty i typy tabelaryczne

Adrian Chodkowski
Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Pare dni temu powiedzieliśmy sobie czym jest In memory OLTP oraz jak stworzyć tabele in-memory (artykuł znajdziecie tutaj). Dziś kontynuujemy naszą przygodę z tą technologią i powiemy sobie czym są natywnie kompilowane obiekty i typy tabelaryczne in memory zapraszam do lektury. Jak już wspomniałem poprzednio cała technologia In-memory opiera się na trzech filarach tj. struktury in-memory , struktury wolne od locków/latchy oraz natywnie kompilowane obiekty właśnie. Bardzo często utożsamiało się obiekty tego typu z procedurami składowanymi – obecnie to oczywiście nie wszystko gdyż do dyspozycji kilka innych rodzajów o czym z całą pewnością sobie powiemy. Czym zatem procedura natywna czy…
Read more

In memory OLTP -Wstęp i Memory Optimized Tables

Adrian Chodkowski
Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

W ostatnim czasie zainteresowałem się nieco technologią In-memory OLTP zachęcony paroma demonstracjami, które było mi dane zobaczyć na przestrzeni ostatnich miesięcy. Dlatego też postanowiłem podzielić się z czytelnikami wiedzą na temat tej właśnie technologii – ten post jest swoistego rodzaju wstępem do tego aby zacząć zabawę z Hekatonem i ma za zadanie zachęcić Was do zgłębiania wiedzy na temat tego świetnego produktu. Hekaton to nazwa kodowa omawianej technologii i nie jedyna, oficjalnie możemy ją nazywać In-memory OLTP ale funkcjonuje jeszcze trzecia nazwa, a mianowicie XTP czyli akronim od eXtreme Transaction Processing. Każda z tych nazw gdzieś funkcjonuje – pierwsza używana…
Read more

SQL Server 2016 – usprawnienia In-memory OLTP

Adrian Chodkowski
Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Seria Poznaj SQL Server 2016! Dziś powiemy sobie parę słów na temat głównego produktu wprowadzonego w SQL Server 2014 tj. In-memory OLTP aka Hekaton aka XTP (eXtreme Transaction Processing), a właściwie o ulepszeniach tej technologii dostępnych w SQL Server 2016. Funkcjonalność ta to nic innego jak kompilowane do kodu maszynowego tabele, procedury składowane, funkcje itp. przechowywane w pamięci operacyjnej. Struktury tego typu dawały bardzo duży wzrost wydajności ze względu na zmniejszenie wpływu operacji IO związanych z pobieraniem danych z dysku twardego, nowe sposoby indeksacji, optymalizacji logowania operacji oraz całkowicie optymistyczny model współbieżności tzn. brak struktur typu lock czy latch. Jednakże…
Read more